Română

Invitaţii

Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași, organizează, în data de 21 mai 2024, conferința științifică cu participare internațională „100 de ani de la conferința româno-sovietică de la Viena”.

Evenimentul va debuta cu mesajele de salut adresate de Rectorul USM, prof. univ. dr. Igor ȘAROV, de Directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași, prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, și de Directorul Institutului de Istorie al USM, conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU.

Obiectivul manifestării îl reprezintă lecțiile importante pentru gestionarea relațiilor internaționale și a disputelor teritoriale din prezent. Reevaluarea, din perspectiva noilor investigații, a relațiilor româno-sovietice la mijlocul deceniului al treilea al secolului trecut și, nemijlocit, a circumstanțelor desfășurării Conferinței de la Viena, poate oferi perspective valoroase pentru diplomație și strategii de securitate contemporane. Totodată, păstrarea memoriei acestui eveniment este esențială pentru înțelegerea completă a istoriei naționale și pentru educația generațiilor viitoare. Totodată, evenimentul mai urmărește împărtășirea experienței cercetătorilor de la Chișinău și Iași în privința diverselor probleme ce țin de istoria românilor în contextul relațiilor internaționale și a istoriei diplomației secolului al XX-lea.

La eveniment sunt invitați să participe cercetătorii științifici din R. Moldova și România, cadrele științifico-didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi, cei interesați.

Conferința se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică în sala nr. 18 (str. Academiei 3/2, mun. Chișinău) și online, prin intermediul platformei Google Meet.


pre

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC