Română

Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași, organizează, în data de 21 mai 2024, conferința științifică cu participare internațională „100 de ani de la conferința româno-sovietică de la Viena”.

Evenimentul va debuta cu mesajele de salut adresate de Rectorul USM, prof. univ. dr. Igor ȘAROV, de Directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română, Filiala Iași, prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, și de Directorul Institutului de Istorie al USM, conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU.

Citeşte mai mult...

În data de 8 mai 2024, Institutul de Istorie al USM în cooperare cu Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova și Direcția Învățământ General Dubăsari și în parteneriat cu Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM și Asociația Obștească Institutul Pro Memoria, au organizat conferința științifico-practică pentru profesorii școlari din raionul Dubăsari „Predarea disciplinei opționale pentru clasele a IX-a, a XII-a «Regimul totalitar comunist: represiune și mișcare de rezistență»". Evenimentul a avut loc în incinta Consiliului Raional Dubăsari, cu participarea profesorilor universitari, cercetătorilor științifici și a profesorilor școlari din raionul Dubăsari.

Citeşte mai mult...

În data de 20 aprilie 2024, Institutul de Istorie al USM în cooperare cu Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Muzeul de Istorie Avdarma, Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, MNIM, Universitatea de Stat din Comrat, Direcția Regională Învățământ UTA Găgăuzia, Asociația Obștească Institutul ProMemoria au participat la organizarea conferinței științifico-practice pentru profesorii școlari din UTA Găgăuzia cu genericul „Predarea disciplinei opționale pentru clasele a IX-a, a XII-a «Regimul totalitar-comunist: represiuni și mișcare de rezistență»”. La eveniment au participat profesori universitari, cercetători științifici, profesori școlari, muzeografi.

Citeşte mai mult...

În ajunul zilei comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946-1947, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova prezintă volumul Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente, coord. Anatol Țăranu. Volumul a apărut de sub tipar la editura Litera în anul 2017.

Lucrarea reprezintă o variantă revăzută, completată şi tradusă în limba română a colecţiei de documente, editată în limba rusă în 1993 de un grup de istorici din Republica Moldova - A. Ţăranu (co­ordonator), Gh. Rusnac, I. Şişcanu, A. Zavtur, A. Moraru, M. Rotaru, A. Agachi, R. Isac, M. Gribincea, cu un studiu introductiv (cuvânt înainte) semnat de Anatol Țăranu. Actuala varianta a culegerii, pe baza documentelor de arhivă, familiarizează publicul cu imaginea neretuşată a foametei din anii 1946-1947 din RSS Moldovenească. Docu­mentele au fost colectate din fondurile Arhivei Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova și fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova. La fel, sunt prezente şi unele documente din arhivele Federației Ruse.

Citeşte mai mult...

Pe data de 6 aprilie 2024 istoricul Valentin BURLACU, conferențiar universitar, doctor în științe, a împlinit 65 de primăveri.

Colectivul Institutului de Istorie aduce sincere felicitări colegului Valentin Burlacu, cu această ocazie, dorindu-i sănătate și mult spor în activitatea de cercetare.

Valentin Burlacu este specialist în istoria românilor, perioada contemporană. Numele său a devenit cunoscut mediului academic, precum și marelui public mai ales odată cu apariția lucrării sale Ştiința istorică în sistemul de propagandă din RSSM (anii 19601980) (2014). Domeniile sale de cercetare sunt: istoria românilor, istoria culturii naţionale, relaţii internaţionale în epoca contemporană, instituţiile culturale în viaţa spirituală a RSS Moldovenești, istoria RASS Moldovenești.

Citeşte mai mult...

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC