Română

Secţia Istorie Modernă

Sclifos Eugen-Tudor, dr., şef secţie

Ion GUMENÂI, doctor habilitat, prof. univ., cercetător ştiinţific principal


Ungureanu Constantin, Doctor habilitat în istorie, Confer. cercet., cerc. ştiinţific principal

CV

Tomuleț Valentin, Doctor habilitat în istorie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal

Eţco Diana, Doctor, cercetător ştiinţific superior

Negrei Ion, cercetător ştiinţific

Igor CHIOSA, cercetător științific stagiar

Negru Gheorghe, Doctor în istorie, Confer. cerc., cercetător ştiinţific coordonator

CV

Agachi Alexei, Doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal

Poştarencu Dinu, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

CV

Emilciuc Andrei, Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator

CV

Gherasim Cristina, dr., cercetător ştiinţific coordonator


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC