Română

Lansări

În data de 26 ianuarie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei în colaborare cu Institutul de Istorie al USM, a organizat lansarea lucrării „Meleaguri românești văzute de artiști din Apus (sec. XV-XIX). Album”, ediție îngrijită de Robert Denndorf (Germania). Albumul a fost coordonat de conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, secretarul științific al Institutului de Istorie al USM.

La evenimentul de lansare au fost prezenți savanți istorici, muzeografi, reprezentanți ai mediului academic și universitar, ai instituțiilor publice, Președinției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Culturii, Academiei de Științe a Moldovei, societatea civilă.

Lucrarea abordează o problematică actuală cu accente pe istoria politică a Principatelor Române. Segmentul cronologic cuprinde anii 1774 – 1812 și descrie o perioadă hotărâtoare și plină de evenimente internaționale din istoria politico-diplomatică a Principatelor Române. Anul 1774 reprezintă un jalon important în raporturile de suzeranitate cu Poarta Otomană iar Tratatul de pace de la București (1812) marchează amputarea teritorială a Moldovei și apariția pe harta politică a Europei a unui diferend ruso-român de lungă durată. Un loc aparte este acordat rolului diplomatic al principalelor familii ale fanarioților din Principate, atât pe timp de pace cât și de război.

Lucrarea constituie o contribuție la istoria mănăstirii Noul Neamț (Chițcani), înființată în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în timpul stăpânirii țariste. Mănăstirea a fost unul dintre principalele focare de cultură duhovnicească în rândul creștinilor din Basarabia și celor de peste Nistru și este unicul așezământ monahal din Basarabia, ale cărui valori bibliophile au fost conservate în fondurile Arhivei Naționale a Republica Moldova.

În prima parte a cărții este reliefată istoria constituirii și completării bibliotecii mănăstirii de la Chițcani, de la apariția primelor cărți, în anul 1861 și până la închiderea așezământului monahal la 16 mai 1962. A doua parte conține repertoriul cărților, extraselor, calendarelor și revistelor din biblioteca mănăstirii.

Institutul de Istorie a organizat la 17 septembrie 2019 lansarea volumului „Ștefan Ciobanu - savant profesor luptător pentru unirea Basarabiei cu Regatul României” semnată de profesorul Radu Șt. Vergatti. Evenimentul, desfăşurat în incinta bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a fost moderat de dr.conf.univ. Gheorghe Negru şi a adunat împreună cercetători, elevi, cititori ai bibliotecii.

Institutul de Istorie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Editura Cartdidact au organizat la 12 septembrie Conferința Științifică „Mănăstirea Căpriana - 590 de ani de la prima mențiune scrisă", în cadrul căreia a avut loc lansarea volumului „Mănăstirea Căpriana cu schitul Condriţa (secolul al XV-lea - începutul secolului al XX-lea". Volumul a văzut recent lumina tiparului la Editura Cartdidact, avându-i drept autori pe istoricii A. Eşanu, Gh. Postică, S. Ciocanu, V. Pelin, N. Fuştei, I. Negrei).

Lucrările conferinţei au fost moderate de dr.hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie (MECC). Evenimentul a adunat o sală întreagă de istorici, cercetători, clerici și simpli studenți, care au venit să cunoască istoria uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din Republica Moldova.
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC