Română

Anuarul Institutului de Istorie


CUPRINS


Cuvânt înainte

I.  PROBLEME DE ISTORIE MEDIEVALĂ

Ion CHIRTOAGĂ

Confruntări politico-militare din estul Europei şi populaţia din stânga Nistrului (sfârşitul sec. XIV – sec. XVI)

Sergiu TABUNCIC

Din trecutul satului Rudi din nordul Basarabiei: pe marginea unui document fals din secolul al XIX-lea, emis din numele lui Ştefan cel Mare

Andrei EŞANU, Valentina EŞANU

Cronografia slavo-moldovenească din sec. XV-XVI. Încercare de demolare a unui stereotip istoriografic

Valentin CONSTANTINOV

Noi materiale din arhivele Poloniei şi Federaţiei Ruse

Alexandru FURTUNĂ

Atestarea documentară şi originea oiconimului Teleneşti

Sergiu BACALOV

Contribuţii la istoria neamului boieresc al Vărzăreştilor

II.  BASARABIA ŞI BUCOVINA DUPĂ 1812

Vlad MISCHEVCA

Memoria unui mitropolit athonit la Chişinău: Grigore Irinupoleos

Dinu POŞTARENCU

Dinamica populaţiei Basarabiei în perioada ţaristă

Alexei AGACHI

Consemnări cu privire la autonomia limitată şi provizorie a Basarabiei între anii 1812 şi 1828

Diana EŢCO

Activităţi în cadrul instituţiilor de învăţământ teologic după reformarea din 1823

Constantin UNGUREANU

Gimnaziile din Bucovina

Ion VARTA

Mişcarea naţională a românilor basarabeni în perioada 1905-1914

III.  DE LA BASARABIA ROMÂNEASCĂ LA MOLDOVA SOVIETICĂ

Valeriu POPOVSCHI

Unele consideraţii cu privire la ziarele „Ardealul” şi „România Nouă”

Natalia MAFTEUŢĂ

Învăţămîntul secundar teoretic de stat din Basarabia în perioada interbelică

Nicolae ENCIU

Dezbateri interbelice privind denumirea provinciei dintre Prut şi Nistru

Pavel MORARU

Bonapartismul antonescian în Basarabia şi Bucovina

Mariana BAGRIN

Activitatea presei scrise (ziarelor) din RSSM în primii ani postbelici (1944 – 1948)

Leonid BULMAGA

Colectivizarea gospodăriilor individuale ţărăneşti în raioanele din dreapta Nistrului (anii 1946-1950)

Elena NEGRU

Cultura naţională din RSSM între ,,dezgheţul” şi ,,îngheţul” hruşciovist

Gheorghe NICOLAEV

Un plan eşuat de înălţare a monumentelor: Unele aspecte cu privire la politicile comemorative în Moldova Sovietică

Nicolae FUŞTEI

Persecutarea membrilor organizaţiei „Martorii lui Iehova” în statele cu regim totalitar

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC