Română


Descarcă PDF


SUMAR
IN HONOREM

PROFESORUL ŞI CERCETĂTORUL VALENTIN TOMULEŢ LA 60 DE ANI

ISTORICUL DINU POȘTARENCU LA 60 DE ANI

STUDII

Constantin UNGUREANU,

ŞCOLILE REALE DIN BUCOVINA

Ēriks JĒKABSONS,

LATVIAN – ROMANIAN RELATIONS DURING INTERWAR PERIOD 1920-1940: CONTEXT OF BESSARABIA

Ар. А. УЛУНЯН,

КОНЦЕПЦИИ «НАДЕЖНОГО СДЕРЖИВАНИЯ» В ВОЕННЫХ ДОКТРИНАХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ АЛБАНИИ, РУМЫНИИ И ЮГОСЛАВИИ В КОНЦЕ 60-Х – НАЧАЛЕ 70-Х ГГ. ХХ В

Gheorghe NICOLAEV,

POLITICI COMEMORATIVE SOVIETICE ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ PRIN MONUMENTE DE ISTORIE  ŞI SCULPTURI MONUMENTALE (1944-1990)

ABORDĂRI POLEMICE

Leonid BULMAGA,

DEPĂŞIREA FOAMETEI DIN ANII 1946-1947

Valeriu PASAT,

POLITICA DE STAT ÎN CONDIȚIILE FOAMETEI POSTBELICE ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ ȘI CONSECINŢELE EI SOCIAL-DEMOGRAFICE

Ion ŞIŞCANU,

FOAMETEA DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN ANII 1946-1947. DOCUMENTAR

Marius TĂRÎŢĂ,

CORESPONDENŢA SCRIITORILOR MIHAI BENIUC-EMILIAN BUCOV ÎN ANUL 1946

RECENZII

„ERINNERUNGSORTE AN DIE OPFER DES KOMMUNISMUS IN BELARUS” („LOCURI DE AMINTIRE A JERTFELOR COMUNISMULUI ÎN BELARUS”)

Constantin UNGUREANU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

ISTORIA ŢĂRII MOLDOVEI  DE LA MEDIEVAL LA MODERN

Sergiu BACALOV

SEMINARELE ŞTIINŢIFICE DIN CADRUL PROIECTULUI COMUN DE CERCETARE MOLDO-ITALIAN DIN 2012

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC

REVISTA REVISTELOR

REVISTA REVISTELOR ȘTIINȚIFICE DE ISTORIE DIN ROMÂNIA, FEDERAȚIA RUSĂ, UCRAINA ȘI POLONIA

Marius TĂRÎȚĂ

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC