Română

Descarcă PDF


SUMAR
IN HONOREM

OMAGIU ISTORICULUI GHEORGHE GONŢA

STUDII

Dinu POȘTARENCU,

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI BASARABIEI ÎN PERIOADA ŢARISTĂ

Pavel MORARU,

ALEGERILE LOCALE DIN TIGHINA, DIN ANUL 1933

Marius TĂRÎȚĂ,

THE OPERA OF GEORGE MENYUK UNDER THE PRESSURE OF THE RESOLUTION ON THE JOURNALS „ЗВЕЗДА” AND„ЛЕНИНГРАД” (SEPTEMBER-OCTOBER 1946)

Nicolae FUȘTEI,

MOTIVE DOCTRINARE PENTRU PERSECUTAREA „MARTORILOR LUI IEHOVA”

Liviu Marius BEJENARU,

ROMÂNIA ANILOR ’80 ÎN OPTICA LECTORILOR AMERICANI DE LA UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

Constantin UNGUREANU,

POPULAŢIA LOCALITĂŢILOR DIN SUD-VESTUL REGIUNII ODESSA (SUDUL BASARABIEI), ÎN 2001

Mariana ȚÎBULAC,

DIALOGUL CULTURAL ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA (1991-2005) - DOMENIUL MUZICII, ARTELOR PLASTICE ȘI TEATRULUI

DOCUMENTAR

Gheorghe COJOCARU,

CRISTIAN RACOVSKY: MISTERUL APARIȚIEI UNEI BIOGRAFII

ISTORIE LOCALĂ

Alexandru FURTUNĂ,

ÎNTEMEIEREA TÎRGULUI TELENEŞTI. ASPECTE ALE EVOLUŢIEI TÎRGULUI ŞI SATULUI TELENEŞTI (SF. SEC. AL XVIII-LEA – SEC. AL XIX-LEA)

RECENZII

O MULT AȘTEPTATĂ EDIȚIE DE DOCUMENTE „RELAȚIILE EXTERNE ALE ȚĂRII MOLDOVEI ÎN DOCUMENTE ȘI MATERIALE (1360-1858)”

Andrei EȘANU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A 340 DE ANI DE LA NAŞTEREA ILUSTRULUI CĂRTURAR ŞI DOMN DIMITRIE CANTEMIR, 29 OCTOMBRIE, 2013

Mariana ȚÎBULAC

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ “ŞTEFAN CIOBANU – VICISITUDINILE VIEŢII ŞI MEMORIA POSTERITĂŢII”

Natalia MAFTEUȚĂ

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „PAN HALIPPA – O VIAŢĂ ÎN SLUJBA IDEII DE UNITATE NAŢIONALĂ”, EDINEŢ, 6 DECEMBRIE 2013

Ion NEGREI

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC