Română

Condiţiile de publicare a materialelor în Revista de Istorie a Moldovei

Articolele se prezintă în limba română sau în alte limbi europene (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă, italiană etc.), însoțite de un rezumat. Materialele prezentate (studii, articole, comunicări, recenzii, teze etc.) trebuie să corespundă standardelor edițiilor ştiințifice.

Fiecare articol trebuie să includă:

Textul. Volumul articolului să nu depăşească, de regulă, 1,5 c.a. (aproximativ pagini, cel al recenziilor 3-4 pagini. Manuscrisul se va prezenta în varianta scrisă şi electronică: Word, Times New Roman; Font size 12; Space 1,5. Autorii sunt rugați să prezinte materialele în redacția finală.

– Referințele bibliografice în format electronic: Word, Times New Roman; Fontsize 10; Space 1, se plasează după text şi cuprind: numele şi prenumele autorului,titlul lucrării, locul editării, denumirea editurii, anul, pagina. Referințele se dau în Footnote.

Rezumatul. Articolele trebuie să fie însoțite, în mod obligatoriu, de un rezumat tradus într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă etc.), cuprinzând 400-500 de caractere; comunicările mici şi recenziile nu vor avea rezumate.

Date despre autor. La finele textului se anexează următoarele informații despre autor: numele şi prenumele, gradul ştiințific şi didactic, funcția, instituția,adresa, telefon, fax, e-mail.

– Data prezentării articolului.

Materialul ilustrativ se prezintă în format A4, sub o formă grafică clară, cu numerotarea poziției fiecărui obiect, însoțit de o legendă. Imaginile şi tabelele trebuie să fie numerotate şi însoțite de explicații.

Articolele sunt recenzate de cel puțin 2 recenzenți, precum şi de membrii Colegiului de redacție. După caz, la recenzarea materialelor sunt invitați experți din afara Institutului de Istorie şi a Colegiului de redacție. Opinia şi observațiile recenzenților sunt aduse la cunoştința autorului. Articolul se publică după convorbirea autorului cu recenzenții şi acceptarea materialului prezentat. Manuscrisele şi varianta electronică a textului se prezintă secretarului responsabil al Colegiului de redacție sau pe adresa: Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, str. 31 august 1989, nr. 82, of. 322, Md-2012, Chișinău sau trimise prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Telefon: 23-33-10.

Colegiul de redacție decide asupra materialelor inserate în revistă.

Cercetările, interpretările şi concluziile expuse în materialele publicate aparțin autorilor şi nu pot fi considerate ca reflectând politica editorială şi opinia Colegiului de redacție sau ale Institutului de Istorie al AŞM.

Retipărirea materialelor din Revista de Istorie a Moldovei se face cu acordul în scris al Redacției.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC