Română

Descarcă PDF


SUMAR
STUDII

Campania de la Prut din anul 1711.

Victor Ţvircun

Magnaţii Buczacki-Jazłowiecki şi Moldova în secolele XV – XVI şi ramura necunoscută a acestora, boierii moldoveni Buceaţchi.

Constantin Rezachevici

Ziemska siujba wojskowa tataryw wielkiego Ksikstwa Litewskiego w XVI stuleciu.

Piotr Borawski

Mentalitatea maselor: constatări, sugestii.

Leonid Bulmaga

COMUNICĂRI

Neamul Mihuleţeştilor în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea.

Sergiu Bacalov

Tipurile mentalităţilor: interpretări istorice şi istoriografice.

Angela Lisnic

Un deceniu de afirmări şi realizări în istoria primei instituţii de învăţământ din Basarabia.

Diana Eţco

Внедрение мировых судов в Бессарабии и правовые основы обеспечения доступа к информации об их деятельности (к 60-х- 70-е г. XIX в.).

Боршевский А.П.

DOCUMENTAR

Primele menţiuni documentare ale localităţilor Aneninii Noi, Baraboi, Cărpineni, Hansca, Hîncăuţi, Puhoi, Săiţi, Ştefan Vodă, Tartaulul de Salcie.

Dinu Poştarencu

RECENZII ŞI PREZENTĂRI

În honorem Demir Dragnev. Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. Chişinău, Civitas, 2006. Lilia Zabolotnaia

Lilia Zabolotnaia. Europa Centrală şi de Sud. Epoca contemporană. Chişinău: Cartdidact, 2006, - 260 p. Alina Felea

Gotz Aly, Hitlers Volkstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt am Main, 2005, - 444 c. Samson Madievski

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Autoritatea critică în istoriografie şi în istoriografia literară", 20-21 octombrie 2006, Alba Iulia, România.

Virgiliu Bîrlădeanu

Conferinţa internaţională „Divorţialitate şi întreruperea căsătoriei în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI", Arad, 19-21 octombrie 2006.

Tudor Ciobanu

In memoriam - Valentina Pelin.

Andrei Eşanu, Valentina Eşanu

Nicolae Chetraru - La originea arheologiei basarabene.

Lilia Zabolotnaia

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC