Română

Descarcă PDF


SUMAR
STUDII

Годы трудные, годы голодные (1924-1926 гг. в АМССР). Кирилл Стратиевский

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni în fruntea exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei. Nicolae Fuştei

Conferinţele învăţătorilor din Bucovina (sfârşitul secolului al XlX-lea - începutul secolului al XX-lea). Constantin Ungureanu

Mareşalul Jozef Pilsudski: O viaţă în serviciul Poloniei (1867-1935). Daniel Hrenciuc

Regulamentul despre relaţiile agrare a ţăranilor regiunii Basarabia. Valeriu Scutelnic

COMUNICĂRI

Dumitru Bogos (1889-1946): momente inedite ale biografiei. Pavel Moraru

DOCUMENTAR

Pagini din istoria bisericească a satului Stoicani (Soroca). Igor Cereteu

Contribuţii la cunoaşterea istoriei oraşului laloveni în perioada medievală. Sergiu Tabuncic

RECENZII

Presa din Basarabia: analize, contexte, valori (1854-2004). Marius Tărâţă

Revistă „ANALECTA CATHOLICA'' Episcopia Romano-Catolică de Chişinău. Angela Zubco

loan Horga, Sorin Şipoş. "De la "Mica" la "Marea Europă". Mărturii franceze de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi de la începutul secolului al XIX-lea despre frontiera răsăriteană a Europei.  Ion Gumenâi

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Oraşul laloveni: pagini de istorie. Seminar ştiinţific, 17 mai 2006, laloveni. Silvia Corlăteanu-Granciuc

Puterea şi societatea în istorie. Şcoala internaţională de vară pentru tinerii istorici din C.S.I. Moscova, 19 august-1 septembrie 2006. Lilia Zabolotnaia

Vladimir Ţaranov - 75 de ani de la naştere

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC