Română


CUPRINS

STUDII

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU,

NOI CONSIDERAȚII  PRIVITOARE LA PIERDEREA CHILIEI ȘI CETĂȚII ALBE ÎN 1484

Eugen-Tudor SCLIFOS,

FRANȚA, RUSIA ȘI CHESTIUNEA SUDULUI BASARABIEI (1856-1857)

Irina CEREȘ,

EXPORTUL DE SARE DIN PRINCIPATUL MOLDOVEI  ÎN IMPERIUL RUS LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Игорь Игоревич БАРИНОВ,

УКРАИНА В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ИТАЛИИ  В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1919-1939 ГГ.)

Istoriografie

Valentin BURLACU,

IMPACTUL ANULUI 1812 ÎN ISTORIOGRAFIE: ÎNTRE DISCURSUL IDENTITAR ROMÂNESC ȘI PROMOVAREA MOLDOVENISMULUI

Sergiu TABUNCIC,

REPERE ISTORIOGRAFICE PE MARGINEA PRIMELOR UTILITĂȚI DE APĂ-CANAL ALE ORAȘULUI CHIȘINĂU

DOCUMENTAR

Tudor CIOBANU,

DESCENDENȚII LUI GHEORGHE HÂJDĂU ARMAȘUL ÎNTR-UN PROCES DE JUDECATĂ DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Sergiu BACALOV,

DIN ISTORIA RELAŢIILOR MOLDO-FINLANDEZE. AJUTORUL FINANCIAR ACORDAT DE NOBILII BASARABENI LOCUITORILOR ORAŞULUI FINLANDEZ FRIDRIHSGAM

Георгий СТЕПАНОВ, Александр СТЫКАЛИН,

«ВАЖНО ВНЯТНО СКАЗАТЬ В БУХАРЕСТЕ, ОТ КАКИХ СТЕРЕОТИПОВ МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ…» ВИЗИТ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ В РУМЫНИЮ В ЯНВАРЕ 1990 Г.  ГЛАЗАМИ ЕГО СПИЧРАЙТЕРА

ISTORIE LOCALĂ

Ion CHIRTOAGĂ,

ASPECTE DIN ISTORIA SATULUI FEŞTELIŢA

RECENZII

PERCEPȚII PRIVIND FRONTUL DE EST ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ÎN ISTORIOGRAFIA AMERICANĂ, DUPĂ LUCRAREA  LUI GRAYDON A. TUNSTALL, „BLOOD ON THE SNOW. THE CARPATIAN WINTER WAR OF 1915”

Mariana BAGRIN

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ DE COMUNICĂRI „CULTURĂ ȘI ISTORIE LA EST DE CARPAȚI ÎN PERSPECTIVĂ SUD-EST EUROPEANĂ (SECOLELE XVII-XX)”. BUCUREȘTI, 16 SEPTEMBRIE 2016

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC