Română


CUPRINS

IN HONOREM

In honorem

Istoricul Demir Dragnev la venerabila vârstă de 80 de ani

STUDII

Alexandru FURTUNĂ,

Considerații privind unele categorii sociale din ținutul Iași 

Maria DANILOV,

ȘCOALA DE POMICULTURĂ ȘI VITICULTURĂ DE LA AKKERMAN (CETATEA ALBĂ). 1832-1833

Ștefan PETRESCU,

Liceul de Fete „Principesa Natalia Dadiani”  în perioada interbelică

Natalia MAFTEUȚĂ,

Principii ale politicilor educaționale de stat în constituțiile unor state europene din perioada interbelică (România, Polonia, Iugoslavia, Germania, URSS)

Gheorghe NICOLAEV,

FILE DIN ISTORIA MUZEULUI NAȚIONAL  DE ARTĂ AL MOLDOVEI (1944-1990): REALIZĂRI ȘI IMPEDIMENTE 

Mariana BAGRIN,

The Moldavian SSR Print Media during the “Khrushchev thaw” in the Context of Government Policy in relation to the Press

Istoriografie

Igor CERETEU,

Tiparul și circulația cărții în Basarabia în preocupările istoriografiei românești 

DOCUMENTAR

Gheorghe COJOCARU,

O nouă biografie a lui Cr. Rakovski

Personalităţi

Dinu POȘTARENCU,

Boris Iepure, prim-secretar al Sfatului Țării (1917–1918) (Schiţă de portret) 

RECENZII

Cereteu Igor, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova

Teodor CANDU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Evaluări și reevaluări a istoriei ca disciplină de studiu și de cercetare la Primul Congres Național al Istoricilor Români. Cluj-Napoca, 25-28 august 2016

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC

Școala de Vară „Provocările istoriei ca știință și disciplină de învățământ la începutul mileniului III”, Zalău, 4-9 iulie 2016

Eugen-Tudor SCLIFOS

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC