Română

Evenimente

Şedinţa festivă dedicată "Zilei istoricului"

Începând cu 2011, în ziua de 18 iunie, în Republica Moldova este consemnată Ziua Istoricului. Instituirea acestei sărbători profesionale este un act de recunoaştere din partea statului a contribuţiei comunităţii istoricilor la complexul proces de reabilitare a adevărului ştiinţific, este o notă de apreciere a efortului depus de slujitorii muzei CLIO la renaşterea spirituală a poporului nostru, conştiinţa civică şi identitatea naţională a căruia a fost afectată profund de vechiul regim.


La 18 iunie 2012, în incinta Muzeului Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei (Sala Albastră) a avut loc şedinţa festivă, dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Istoricului”, instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr. 427 din 10 iunie 2011, în semn de preţuire a aportului comunităţii istoricilor la promovarea adevărului istoric şi a valorilor democratice. Şedinţa a fost organizată de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei, Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM, Direcţia Generală Tineret şi Sport, Primăria Chişinău.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC