Română

Evenimente

În cadrul Săptămânii Unirii dr. confer. Vlad MISCHEVCA a avut, la 24 martie 2023, o întâlnire cu elevii Liceului „Mihail Sadoveanu” din Chișinău, în cadrul căreia a susținut lecția publică „Basarabia de la anexarea din 1812 la Marea Unire de la 1918: unele constatări după 105 ani”. Mulțumim dnei Maria ANTOCI, profesoara de istorie, pentru invitație şi organizarea la înalt nivel didactic a acestui eveniment istorico-literar, încadrat în ciclul manifestărilor patriotice închinate Unirii Basarabiei cu România de la 27 martie 1918.

Vlad Mischevca în comunicarea sa a încercat să pătrundă în atmosfera unui veac – acel al domniilor fanariote, ce a durat cât o epocă și a unei perioade de cotitură, celei a Anului 1812, prea puțin încă abordate de istorici, pentru a înțelege că lumea din secolul XVIII-XIX nu era străină de metehnele prezentului. Că decizia nu era întotdeauna în mâinile domnilor, iar decăderea și tragedia social-politică trebuie imputată și marilor familii boierești și bisericii, ai căror reprezentanți au intrat în jocul conducătorilor Marilor puteri. Astfel, în cadrul finalizării Războiului ruso-turc din 1806-1812 elitele conducătoare ale Principatelor Române, boierimea autohtonă, românii, în general au fost excluși din procesul negocierilor diplomatice și drept urmare au asistat la geneza Problemei basarabene, esența căreia rezidă în scindarea Țării Moldovei și stabilirea unui hotar arbitrar pe un râu interior – pe cel al Prutului. La 1812, în mod arbitrar, țarismul a provocat pe harta politică a Europei un nou punct geopolitic vulnerabil, ce-şi va aştepta până la 1918 soluţionarea sa istorică.Istoricul a îmbinat discursul său istoriografic cu un recital poetic la tema dată, extras din ultima lui carte de poezii „Li-TERRA-tura poetică a istoricului: (versete de ocazie & poezii de suflet)” (Chişinău: Lexon-Prim, 2023, 167 p.).

Tarodată, a fost făcută o donație de cărți ale autorului pentru biblioteca Liceului, însumând cinci titluri referitor la tematica abordată – Anul 1812 și Prutul în destinul neamului românesc.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC