Română

Evenimente


La București, în data de 19 mai 2023, începând cu ora 9.30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, s-au desfășurat Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România și Gala Premiilor AOSR pentru anul 2021.

Adunarea Generală a AOSR a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea științifică a AOSR în anul 2022 și a Raportului financiar pentru anul 2022;

2. Aprobarea Proiectului de Statut AOSR;
3. Discuție asupra documentelor prezentate;
4. Votarea candidaților pentru calitatea de membru AOSR (membri titulari, membri corespondenți, membri de onoare și membri de onoare post-mortem).

Științe Istorice și arheologice:

CIORBEA VALENTIN  -  Membru Titular

DRECIN MIHAI  -  Membru Titular

ȘAROV IGOR   -  Membru de Onoare din străinătate

Prezidiul Adunării Generale a fost format din: prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte, cercetător științific I dr. Doru-Sabin Delion, vicepreședinte, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar științific.

Cu prilejul acestor evenimente, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat:
„Academia Oamenilor de Știință din România, prin membrii săi, este dedicată misiunii de a produce cercetare de calitate într-o largă varietate de domenii și de a-și aduce astfel contribuția la progresul științei și cercetării românești. Ca Academie, înființată în anul 1935, cu peste 88 de ani de existență, ființăm cu un scop bine definit – și nu unul conjunctural –, acela de a concentra inteligențe și valori reale, de a fi un pol de cercetare avansată și de a participa, cu întregul nostru potențial, la dezvoltarea țării prin cunoaștere. Abordăm acest proces cu deplină bună-credință și dăruire, sub autoritatea valorilor eticii și integrității academice, a corectitudinii, conștiinței și responsabilității. Prin întreaga activitate, prin programele și proiectele desfășurate, Academia Oamenilor de Știință din România, care cuprinde personalități de marcă ale științei și educației, este o instituție de valoare a țării pentru care, mai mult decât orice, vorbesc rezultatele, vizibilitatea și clasarea în ierarhiile internaționale.”

Gala Premiilor pentru anul 2021 a fost dedicată excelenței în cercetarea științifică și a cuprins domeniile din structura Academiei Oamenilor de Știință din România. Au fost acordate 20 de premii.

– SECȚIA ISTORIE:

– PREMIUL GRIGORE GAFENCU, Stalin și poporul rus… Democrație și dictatură în România contemporană. Volumul I: Premisele instaurării comunismului. Volumul II: Stalinismul în România, Autor: Gheorghe Onișoru, Editura Corint, Număr de pagini 540 + 444. Anul apariției 2021;
– PREMIUL GHEORGHE BUZATU, „În centru la San-Georgiu”. Românii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Autor: Ioan Lăcătușu, Editura Eurocarpatica, Număr de pagini 1136. Anul apariției 2021;
– PREMIUL AUREL SACERDOȚEANU, Episcopul dr. Partenie Ciopron (1896-1980), Autori: Aurel Pentelescu, Ionuț-Constantin Petcu, Editura Editgraph, Număr de pagini 663. Anul apariției 2021;
– PREMIUL DIMITRIE CANTEMIR, Între pace și război. Domnii fanarioți în contextul raporturilor internaționale (1774-1812), Autor: Vlad Mischevca, Editura Cartdidact, Număr de pagini 429. Anul apariției 2021.


RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC