Română

Întruniri ştiinţifice


Cu ocazia aniversării a 95 de ani de la votarea de către Sfatul Ţării a Unirii Basarabiei cu România, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM a organizat la 27 martie 2013 o conferinţă ştiinţifică la care au participat cu comunicări cercetători din Republica Moldova şi România. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în sala de festivităţi a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, acolo unde la 27 martie 1918 Sfatul Ţării vota unirea Basarabiei cu România.

În ziua de 24 august 2012, cu începere de la ora 11.00 în sala de conferinţe a Ministerului Justiţiei a avut loc sub egida Institutului de Istorie, Stat şi Drept, masa rotundă „Contextul istorico-politic şi juridic al declarării Independenţei de Stat a Republicii Moldova”.

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Institutul de Filologie al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei au organizat la 27 martie 2012 conferinţa ştiinţifică "94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România". La manifestare au participat cercetători ştiinţifici, cadre didactice, studenţi, liceeni, oameni de cultură etc. Au fost abordate probleme precum Descendenţa socială a făuritorilor Unirii, Rolul clerului basarabean în Unirea Basarabiei cu România în 1918 şi altele.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC