Română

Întruniri ştiinţifice

Miercuri, 27 aprilie  2022, patru institute de cercetări științifice, în parteneriat (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, în colaborare cu Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hașdeu” și Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „Andrei Lupan”, au organizat Masă rotundă cu genericul „Drapelul de Stat - simbolul valorilor naționale autentice”. Evenimentul s-a desfășurat în regim online. La eveniment au fost prezenți peste 80 de participanți. Au prezentat comunicări: prof. univ. dr. hab. Victor Juc, prof. univ. dr. hab. Andrei Smochină, conf. cerc. dr. Vlad Mischevca, conf. cerc. dr. Victor Mocanu, cerc. șt. Mihai Adauge, cerc. șt. Ion Negrei. Participanții au evocat importanța simbolurilor statului la diferite etape ale statalității Republicii Moldova cu repercusiuni asupra istoriei drapelului în spațiul românesc. În cadrul dezbaterilor au fost discutate diferite chestiuni cu accente pe cultivarea valorilor naționale prin simboluri dar și memorie colectivă.
 

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC