Română

Lansări

În data de 26 ianuarie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei în colaborare cu Institutul de Istorie al USM, a organizat lansarea lucrării „Meleaguri românești văzute de artiști din Apus (sec. XV-XIX). Album”, ediție îngrijită de Robert Denndorf (Germania). Albumul a fost coordonat de conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, secretarul științific al Institutului de Istorie al USM.

La evenimentul de lansare au fost prezenți savanți istorici, muzeografi, reprezentanți ai mediului academic și universitar, ai instituțiilor publice, Președinției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Culturii, Academiei de Științe a Moldovei, societatea civilă.

Dr. hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, unul din prefațatorii volumului și moderatorul evenimentului a subliniat aportul lui Robert Denndorf, prin această incontestabilă realizare istoriografică și estetică, la îmbăgățirea tezaurului imagistic referitor la spațiul românesc pentru cultura universală. „Lucrarea pe care o lansăm ne face cinste, iar pe noi ne onorează, oferindu-ne prilejul de a-i fi alături la o mare împlinire și de a-i aduce întreaga noastră gratitudine și recunoștință”, a relevat Gheorghe Cojocaru.

Directorul General MNIM, dr. hab. Eugen Sava, gazda evenimentului, a adresat un mesaj în numele colectivului instituției pe care cu onoare o conduce, subliniind că lansarea albumului scriitorului german este un accent important în colaborarea nu doar în domeniul patrimoniului național, dar și internațional. Robert Denndorf a adus la lumina zilei unele lucruri care erau ascunse în arhive, în biblioteci, în alte muzee, iar lansarea acestui Album la MNIM nu poate decât să ne onoreze. Directorul General Eugen Sava a amintit faptul că Robert Denndorf este prietenul mai vechi al muzeului, având colaborări atât prin lansări de carte, cât și prin organizarea a două expoziții, una din ultimele colaborări având ca finalitate donația a șapte gravuri, care sunt deja incluse în fondurile muzeului. Pentru meritele și deschiderea față de patrimoniul național al Republicii Moldova, în semn de recunoștință pentru contribuția semnificativă în dezvoltarea colecțiilor patrimoniale a MNIM, dlui Robert Denndorf i-a fost conferită „Diploma de Onoare”.
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, ambasador, om de știință și scriitor, a menționat că este prezent la eveniment mai mult în calitate de istoric și de fost ambasador al Republicii Moldova în Germania. „Domnul Denndorf are o atribuție frumoasă la cultura noastră și la istoria noastră, la ce înseamnă spațiul românesc de la Nistru până la Tisa, în perioada sec. XV-XIX, așa cum l-au văzut artiști, gravori din țările Europei apusene.

Ministerul Culturii a fost reprezentat de Svetlana Pociumban, șef direcție Patrimoniu Cultural care a subliniat importanța lucrărilor de acest gen pentru întreaga societate românească dar și pentru cultura universală. Cunoscând faptul că Robert Denndorf intențonează să doneze MNIM mai multe gravuri și stampe care reprezintă momente din istoria spațiului dintre Prut și Nistru, a promis că Ministerul Culturii, în parteneriat cu instituțiile abilitate, va depune tot efortul pentru a contribui la ajustarea legislației vamale ce va permite aducerea nestingherită a operelor de artă care se doresc a deveni parte componentă a patromoniului național.

Dr. Silviu Tabac, heraldist de Stat al Republicii Moldova, membru în Aparatul Președintelui Republicii Moldova, a transmis un mesaj de felicitare din partea instituției prezidențiale, în care Președintele Maia Sandu i-a adresat autorului Robert Denndorf urări de noi realizări în ceea ce face.

Printre vorbitori, cu o Diplomă de gratitudine din partea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, acordată dlui Robert Denndorf, pentru donația gratuită a 300 de exemplare de carte despre aflarea aici, la Tighina, a regelui suedez Carol al XII-lea, cărți ce vor ajunge în bibliotecile din Republica Moldova, a fost directorarea BNRM - Elena Pintilei.

Din partea Academiei de Științe a Moldovei, prof. univ. dr. hab Victor Moraru, membru corespondent al AȘM și vicepreședintele forului științific a exprimat un cuvânt de gratitudine adresată autorului Robert Denndorf și coordonatoarei volumului Silvia Corlăteanu-Granciuc, subliniid importanța pentru apropierea științifică dar și culturală dintre Republica Moldova și întreg spațiul european. Despre importanța volumului pentru cercetările referitoare la istoria culturii a anunțat acad. Andrei Eșanu, reputat specialist în domeniul istoriei culturii medievale și moderne.

Dr. hab. Victor Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural (IPC) a subliniat necesitatea surselor de epocă, prezente în lucrările lui Robert Denndorf, pentru cercetările efectuate în cadrul IPC în domeniul istoriei artelor plastice, a istoriei muzicii în particular și în domeniul istoriei culturii, în general.

Coordonatoarea albumului, conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, secretarul științific al Institutului de Istorie al USM, a ținut să puncteze în intervenția sa două momente, primul: cum s-a ajuns la realizarea acestui album și al doilea: importanța acestuia pentru cercetători și pentru întreaga societate, subliniind că valorificarea istoriei teritoriului dintre Prut și Nistru și de peste Nistru conduce substanțial la apropierea culturală și spirituale a malurilor românești și a „tuturor malurilor” europene. Dna Corlăteanu-Granciuc a subliniat faptul că Robert Denndorf a acoperit financiar apariția acestui frumos și consistent album, aspect important în timpurile pe care le trăim, iar mesajele venite din partea conducerii țării, oficialilor, instituțiilor de stat dar și din partea societății, vin ca o înaltă apreciere și gratitudine adresată dlui Denndorf pentru efortul depus, pentru dragostea enormă pentru istorie și cultură și pentru tot ce face apropierea Republicii Moldova de Europa. La rândul său, protagonistul principal al evenimentului, Robert Denndorf, a ținut să mulțumească tuturor celor care au contribuit la apariția albumului și a anunțat noile sale proiecte de viitor care vizează spațiul românesc din dreapta Prutului.

Albumul „Meleaguri românești văzute de artiști din Apus (sec. XV-XIX)”, de Robert Denndorf, reprezintă o istorie în ilustrații a românilor în procesul lor de formare și afirmare. Volumul include 1149 imagini: litografii, gravuri, hărți, stampe, imagini cu cetăți, bătălii, diverse ilistrații cu caracter etnografic, viață cotidiană, etc., elaborate în mare parte de artiși din Centrul și Apusul Europei și datează din secolele XV-XIX. Lucrarea servește drept sursă pentru cercetările în domeniul istoriei, în viitor, în special, pentru cele care se concentrează asupra reprezentării celuilalt în spațiul european.


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC