Română

Lansări

În ajunul zilei comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946-1947, Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova prezintă volumul Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente, coord. Anatol Țăranu. Volumul a apărut de sub tipar la editura Litera în anul 2017.

Lucrarea reprezintă o variantă revăzută, completată şi tradusă în limba română a colecţiei de documente, editată în limba rusă în 1993 de un grup de istorici din Republica Moldova - A. Ţăranu (co­ordonator), Gh. Rusnac, I. Şişcanu, A. Zavtur, A. Moraru, M. Rotaru, A. Agachi, R. Isac, M. Gribincea, cu un studiu introductiv (cuvânt înainte) semnat de Anatol Țăranu. Actuala varianta a culegerii, pe baza documentelor de arhivă, familiarizează publicul cu imaginea neretuşată a foametei din anii 1946-1947 din RSS Moldovenească. Docu­mentele au fost colectate din fondurile Arhivei Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova și fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova. La fel, sunt prezente şi unele documente din arhivele Federației Ruse.

Coordonatorul culegerii şi-a pus sarcina să prezinte opiniei publice documentele cu un conținut relevant pentru redarea adevărului despre una dintre cele mai tragice file din istoria spațiului romanesc de la Est de Prut în secolul al XX-lea. Această sarcină devine mai actuală în condițiile de azi, când sunt întreprinse tentative de a resuscita anumite stereotipuri sovietice de interpretare a istoriei, inclusiv a istoriei foametei din 1946-1947 în RSS Moldovenească.

„Tragedia foametei pe care au trăit-o milioane de cetățeni ai URSS în primii ani postbelici a fost inter­zisă de către oficialitățile sovietice pentru reflectarea în presă, cu atât mai mult pentru cercetare. Tăcerea istoricilor în perioada sovietică a fost una forțată, fiindcă se considera că foametea ca fenomen social este un atribut al societăților exploatatoare, pe când în țara socialismului asemenea fenomene nu pot exista.

Din acest considerent foametea postbelică din URSS a fost o temă „tabu" în istoriografia sovietică. Abia de la sfârșitul anilor 1980 - începutul anilor 1990, când, graţie politicii de perestroika inițiată de Gorbaciov, încep dezbateri publice intense pe un şir de subiecte interzise ale trecutului, demarează şi procesul hașurării aşa-ziselor „pete albe” ale istoriei. Printre ele se situează, pe bună dreptate, în centrul atenţiei publice, evenimentele foametei, pe care a cunoscut-o Moldova sovietică în anii 1946-1947.” (conf. univ. dr. Anatol Țăranu, cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie USM).

 

Secția Istorie Contemporană

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC