Română

Secţia Istorie Contemporană

Pasat Valeriu, Membru titular al AȘM, cercetător ştiinţific principal

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC