Română

Secţia Istorie Modernă

Negru Gheorghe, Doctor în istorie, Confer. cerc., cercetător ştiinţific coordonator

CVRSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC