Română

Virgiliu Bîrlădeanu, doctor în istorie, conferențiar universitar, Șeful Secției Istorie Contemporană la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Istoricul s-a remarcat prin contribuții originale la studierea problemelor de memorie istorică a sec. XX și prin rezultate excelente în cercetarea istoriei contemporane a românilor.

Virgiliu Bîrlădeanu este autorul a mai multor monografii științifice individuale și colective și a peste 70 de articole științifice publicate în ediții periodice naționale și internaționale. A fost secretarul științific al Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, realizat prin parteneriatul grupurilor de cercetare din Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Institutul de Istorie. În cadrul Programului de Stat au fost editate colecțiile Arhivele Memoriei și Exercițiul Memoriei. Sub coordonarea științifică a dlui dr. Virgiliu Bîrlădeanu, echipele de cercetare antrenate în proiectele Programului de Stat au reușit să pună în practica cercetării științifice din Republica Moldova o nouă direcție metodologică de studiu în scopul studierii memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1953).

Este membru al asociațiilor profesionale:

  • Societatea de Antropologie Culturală din România (SACR)
  • Asociația Internațională Sud-est Europeană (InASEA)
  • Societatea Românească de Antropologie
  • Seminarul de Antropologie Istorică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Virgiliu Bîrlădeanu este membru al consiliului de redacție al revistei științifice: Crossroads Digest. The Journal for the Studies of Eastern European Borderland. European Humanities University, CASE: Vilnius și membru al consiliului de redacție al revistei științifice Brukenthalia, Romanian Cultural History Review Supplement of Brukenthal. Acta Musei, Sibiu România.

A fost profesor invitat la Universitatea Europeană Umanitară din Vilnius (Lituania) și Universitatea din Tartu (Estonia). A organizat zeci de conferințe și simpozioane internaționale și peste 50 de conferințe științifice universitare, interuniversitare și naționale, școli de vară și expoziții foto-documentare consacrate memoriei deportărilor staliniste și mișcării de rezistență anti-sovietică.

A fost bursierul programului internațional al Fundației Carnegie, al Programului FP7, bursierul Programului de schimb academic al Institutului Suedez, bursierul Programului ACTR-ACCELS (SUA), bursier al Fundației Volkswagen (Germania) și bursier al Institutului Societății Deschise din Budapesta (Ungaria). Este îndrumător și conducător de doctorat.

În prezent, istoricul Virgiliu Bărlădenanu este șeful Secției Istorie Contemporană la Institutul de Istorie al USM, în cadrul căreia valorifică aspecte de istorie contemporană a românilor din stânga Prutului în peroada secolelor XX și XXI.

Cu ocazia zilei de naștere îi urăm colegului Virgiliu Bîrlădenau mult succes în plan profesional și personal, multă sănătate și noi realizări în cercetare, în munca didactică și cea managerială.


Colectivul Institutului de Istorie al USM.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC