Română

Postdoctorat

Ședința Seminarului științiific ad-hoc la specialitatea 632.01 – Etică și bioetică din cadrul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova se va ține pe 13 iunie 2023, orele 14 00

În ordinea de zi a  seminarului: examinarea  tezei de doctor în filosofie cu tema „Fenomenul „medicalizarea societății”: configurații teoretice și socio-bioetice”, la specialitatea 632.01. Etică și bioetică, elaborată de către ȘARGU Elena, conducător științific OJOVAN Vitalie, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar.

Ședința SȘP ad-hoc va avea loc pe adresa: Chișinău, str. Academiei 3/2, Sala Senatului, et. 2, biroul 18

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC