Română

Proiecte internaţionale

Termenul executării

2013-2014

Obiectivele proiectului

- Identificarea problemelor ce ţin de procesele de modernizare în cele două zone: Mediterana şi aria bazinului Mării Negre. Participarea cu raport în plen la Congresul Internaţional al Institutului de Istorie Economică ”F.Datini” din or. Prato – Italia (aprilie 2013);

- Organizarea dezbaterilor ştiinţifice în cadrul atelierelor comune de lucru;

- Schimb de experienţă şi de management în probleme de cercetare şi organizare ştiinţifică;

- Elaborarea tematicilor comune de cercetare şi valorificarea subiectelor ce ţin de problematica proceselor de modernizare a spaţiului mediteranean şi a zonei Europei de Est (cazul Italia – Republica Moldova). Pregătirea tematicilor şi identificarea partenerilor în vederea aplicărilor în comun în programe ştiinţifice europene.

- Pregătirea şi desfăşurarea Conferinţelor ştiinţifice internaţionale în problemele planificate.

Activităţi planificate în anul 2013

Identificarea competenţelor de cercetare de interes comun. Elaborarea planurilor de activitate pe perioada derulării proiectului. Organizarea şi desfăşurarea unui seminar de lucru la Chişinău şi a unui seminar de lucru la Napoli. Schimb de experienţă în probleme de management al cercetării în cadrul instituţiilor partenere; participarea cu raport în plen la Congresul Internațional de Istorie Economică, la Institutul de istorie Economică ”Francesco Datini” din Prato, Italia.

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului în anul 2013

Pe parcursul perioadei planificate au fost realizate următoarele acţiuni: au fost efectuate vizitele colegilor de la ISSM-CNR (noiembrie 2013) cu participarea plenară la activitățile științifice organizate de II al AȘM, în cadrul cărora s-a realizat schimbul de opinii asupra planurilor de activitate pe parcursul primului an al proiectului. Conducătorul proiectului, (echipa Chișinău) a participat cu o comunicare ştiinţifică la Congresul de Istorie Economică la Institutul Internațional de Istorie Economică ”F.Datini” din orașul Prato (aprilie 2013). Au fost realizate 2 seminare științifice planificate în cadrul temei generale Moldova în contextul civilizaţiei româneşti şi peninsula Italiei: studiu comparativ al proceselor de modernizare în cele două zone ale ariei Mediteranei (1800-1950) cu accente pe problematica economică, demografică, socială. În cadrul seminarelor s-a pus accent pe valorificarea competenţelor cercetătorilor din ambele echipe, pe mobilitatea şi posibilitatea muncii în echipe. S-au identificat bazele unor eventuale cercetări științifice comune, precum și posibilităţile de conlucrare în diferite domenii, inclusiv, în domeniul de publicare-editare etc.

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în 2013

Proiectul dat este un proiect finanţat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul Acordului Bilateral cu CNR Italia, care are drept obiectiv general schimbul de experienţă şi de management în domeniul cercetării, precum și stabilirea tematicilor de interes comun în problema modernizării proceselor din spaţiul mediteranean şi ale Europei de Est (studierea cazurilor Italiei și al Republicii Moldova). În cadrul proiectului au fost organizate două seminare științifice în problemele vizate accentele fiind puse pe problematică de istorie economică, demografie istorică, problematica frontierelor din punct de vedere geo-politic, economic, sanitar, instituțional și cultural. O atenţie sporită a fost acordată dezvoltării capacităţilor de mobilitate a membrilor echipelor în vederea aplicării pe viitor în programe ştiinţifice europene.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC