Română

The Molotov-Ribbentrop pact and the british security guarantees for Romania (september-october 1939)


Pactul Molotov-Ribbentrop și garanțiile de securitate britanice oferite României. (septembrie-octombrie 1939)

DOI: https://doi.org/10.58187/rim.131-132.06
CZU: 94(498)”1939”

Pag. 85-100

Ţurcanu Mihai

Institute of HistoryRezumat

Acest studiu descrie evoluția aspectelor politice și diplomatice ale relațiilor româno-britanice din primele două luni ale celui de-al Doilea Război Mondial. Această evoluție este analizată pornind de la impactul pe care Pactul Ribbentrop-Molotov și izbucnirea războiului l-au avut asupra sa. Studiul se concentrează asupra unei perioade scurte de timp, evidențiind și explicînd modul în care considerentele strategice britanice, dictate de scopul de a înfrînge Germania și influențate decisiv de intrarea sovietică în război, au determinat politica Londrei față de România și actualizarea atitudinii britanice faţă de garanţiile de securitate oferite anterior. Astfel focalizat, studiul presupune familiarizarea prealabilă a cititorilor, cel puțin în termeni generali, dar corecți, cu o serie de alte circumstanțe, evenimente și procese (cum ar fi circumstanțele în care britanicii au oferit României garanțiile de securitate din 13 aprilie, relațiile României cu Polonia din perspectivă britanică, atitudinea britanică față de revizionismul maghiar și bulgar, politica britanică față de problema petrolului românesc, relațiile turco-brtianice, negocierile trilaterlae turco-franco-britanice din vara și toamna anului 1939, politica externă a României în general și relațiile româno-germane și sovieto-române în special, etc) care au avut o influență directă sau indirectă asupra problemei analizate.

Cuvinte-cheie
Marea Britanie, Basarabia, România interbelică, garanții de securitate


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC