Română

Din istoria alegerilor prezidențiale din România anului 1992. Vrem reîntregirea patriei!


From the history of the presidential elections in Romania since 1992. we want the reunification of the motherland!

DOI: https://doi.org/10.58187/rim.131-132.10
CZU: 324(498)”1992”

Pag. 138-161

Druc Mircea

Cercetător independent, România
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC