Română

Ştiinţa istoriei - formă fundamentală de cunoaştere a trecutului. In honorem Ion Şişcanu - 70, Editura Galaţi University Press, 2022, 577 p.


The science of history – fundamental form of knowledge of the past. in honor of Ion Șişcanu at 70 years old. Galaţi: Galaţi University Press, 2022


Pag. 190-195

Negru Elena

Institutul de Istorie


 RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC