Română

Congresul Național al istoricilor români. Ediția a III-a. Alba Iulia, 7-10 septembrie 2022


National Congress of romanian historians. 3rd Edition. Alba-Julia, september 7-10, 2022.


Pag. 196-199

Corlăteanu-Granciuc Silvia

Institutul de Istorie
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC