Română

Valentin Tomuleț – omul, istoricul și profesorul


Valentin Tomuleț - the man, the historian and the professor

CZU: [378.12:94(478)(092)

Pag. 7-9

Gherasim Cristina

Institutul de Istorie
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC