Română

Doctor habilitat, conferențiar universitar Ana Pascaru la 70 de ani


Doctor habilitate, associate professor Ana Pascaru at 70 years old

CZU: 378.12(478)

Pag. 10-11

Bobână Gheorghe

Institutul de IstorieRSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC