Română

Simpozionul științific „100 de ani de la Conferința sovieto-română de la Varșovia (1921)”, Chișinău, 23 noiembrie 2021


Scientific conference „100 years since the soviet-romanian Conference in Warsaw (1921)”, Chisinau, november 23, 2021


Pag. 196-200

Corlăteanu-Granciuc Silvia, Gherasim Cristina

Institutul de Istorie
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC