Română

Eveniment de popularizare a științei la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca: vernisarea expoziției foto-documentare „Tătarii lituanieni în documentele de arhivă”


Science popularization event at the Museum of History and Ethnography in Soroca: opening of the photo-documentary exhibition „lithuanian tatars in archive documents”


Pag. 193-195

Bîrlădeanu Virgiliu

Institutul de IstorieRSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC