Română

O carte scrisă cu mult curaj. Elena NEGRU, Construcţia identitară în R.S.S. Moldovenească (1940-1941/1944-1989), Chișinău, Lexon Prim, 2022, 283 p.


A book written with great courage. Elena Negru, identity construction in the Moldavian SSR (1940-1941/1944-1989), Chisinau, Lexon Prim, 2022, 283 p.,


Pag. 191-192

Corlăteanu-Granciuc Silvia

Institutul de IstorieRSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC