Română

Recenzie. Valentin Burlacu, Formarea și evoluția RASS Moldovenești (1924–1940), Chișinău: Agenția pentru Știință și Memorie Militară, 2021, (Tipogr. Bons Offices), 462 p.


Valentin Burlacu, formation and evolution of moldavian ASSR(1924 – 1940), Chisinau: Agency for Science and Military Memory, 2021


Pag. 186-190

Molcosean Alexandru

Şcoala Doctorală Ştiinţe Umanistice, Universitatea de Stat din MoldovaRSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC