Română

Cuvânt de răspuns


Response word

CZU: 94(498)(092)

Pag. 53-57

Pop Ioan-Aurel

Academia RomânaRSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC