Română

Reflecții lapidare privind istoria și istoriografia românească. Discurs rostit la 27 aprilie 2022 în ședința festivă din Aula Academiei Române


Lapidary reflections on romanian history and historiography. Speech delivered on april 27, 2022 in the festive meeting in the aula of the romanian academy

CZU: [930.1+94](498)

Pag. 29-52

Spinei Victor

Academia RomânaRSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC