Română

Interviu cu prof. univ. dr. hab. Demir Dragnev, membru corespondent al AȘM. Omagiu la 85 de ani. Partea a II-A (Continuare. A se vedea prima parte în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 3-4, 2021)


Interview with prof. dr. hab. Demir Dragnev, corresponding member of ASM. Tribute to 85 years. Part II

CZU: CZU:94(478)(092)(047.53)

Pag. 7-23

Corlăteanu-Granciuc Silvia1, Cernei Cătălina2

1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC