Română
1 Ţîcu O. Nicolae Simatoc (1920-1979)- legenda unui fotbalist basarabean de la „Ripensia” la „FC Barcelona”. - Chişinău: Cartdidact, 2013.- 211 p. ISBN 978-9975-4462-1-1
2 Lopata M., Tărîţă M. The deportations from the neighbouring Chernivtsy region (Ukraine) in 1944-1953 and from the Bricheny, Oknitsa and Edinets (Moldova) in 1949-1951. Ch.: Bons Offices, 2013. 176 p. ISBN 978-9975-80-635-0
3 Moraru P. SMERŞ în Basarabia. 1944-1954.- Bucureşti: Editura Militară, 2013.- 334 p. ISBN 978-973-32-0909-6
4 Moraru P. Relaţiile internaţionale în anii 1914-1947.- Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2013.- 291p. ISBN 978-973-53-1119-3
5 Moraru P. Bucovina sub regimul Antonescu (1941-1944). Seria „Opera Omnia”. Cartea de Istorie. Argument de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu.- Iaşi: Editura „TIPO Moldova”, 2013.- 512p. ISBN 978-606-676-075-1
6 Popovschi V. Biroul de organizare a Sfatului Ţării. 27 octombrie – 21 noiembrie 1917. Studiu şi documente. Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Ch.: Pontos, 2013. 224 p. ISBN 978-9975-51-495-8
7 Fuştei N. Persecutarea organizației religioase ”Martorii lui Iehova”. Operația ”Sever” (1951) în RSSM. Ch.: Cuvântul-ABC. 2013, 261p. ISBN 978-997543775-2
8 Ţaranov Vl. Очерки советской цивилизации.- Ch.: CEP USM, 2013.- 133p. ISBN 978-9975-71-344-3
9 Negru E., Negru Gh. „Cursul deosebit al României” şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice ale PCM împotriva României (1965-1989). Studiu şi documente. Vol. I: 1965-1975.- Ch.: CEP USM, 2013. 616p. ISBN 978-9975-71-340-5
10 Cojocaru Gh., Bahnaru V. Partidul şi oamenii de litere şi arte din R.S.S. Moldovenească (1961-1963). Studiu şi documente. Chişinău: Tipografia „Bons Offices”, 2013.- 482 p. ISBN 978-9975-80-755-5
11 Furtună A., Ţopa T., Moraru A. Raionul Teleneşti. Devenirea sa în timp. Chişinău 2013, 503 p. ISBN ISBN 978-9975-4459-2-4
12 Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani: Biobibliografie. / Alcăt., red.: Vl. Mischevca. Chişinău, 2013 (Tipografia „Elan Poligraf ” srl). 224 p. + XXXII pl. color. ISBN 978-9975-4078-8-5
13 Academicianul Andrei Eşanu. Biobibliografie [la 65 ani] / Acad., de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”, coord. C. Manolache, Resp. De ef. A. Hanganu, Chişinău, 2013. ISBN 978-9975-4389-3-3
14 Cartea Moldovei. Sec. XVII – încep. sec. XX. vol.3. Cartea modernă , sec. XIX – înc. sec. XX. Catalog general. Red. şt. şi autor al stud. introductiv acad. Andrei Eşanu, Chişinău, 2012, p. 632. ISBN 978-9975-4177-9-2
15 Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova. Coord., red. şt. coautor acad. Andrei Eşanu, Chişinău, 2013, 800 p. ISBN 978-9975-4389-2-6
16 Poştarencu D: Vertiujeni, un sat din valea Nistrului, Chişinău: Elan Poligraf, 2013, 232 p. ISBN 978-9975-66-363-2
17 Eşanu A. Cultural universe in Moldavia (XV-XIX). Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX). Studii. AȘM. Institutul de Istorie. Chișinău 2013. Lexon-Prim, 328 p. ISBN 978-9975-4476-6-9
18 Enciu N. Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940. Vol. I: Populaţia Basarabiei interbelice. Aspecte demografice.- Ch.: Editura Lexon-Prim, 2013.- 424p. ISBN 978-9975-4436-6-1
19 BACALOV, S. Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea. Studiu istorico-genealogic. Ch.: CEP USM, 2012. 467 p. ISBN 978-9975-71-282-8.
20 BACALOV, S. Despre satele Mileşti: neamurile boiereşti Milescul şi Milici. Studiu istorico-genealogic. Ch.:Bons Offices, 2012. 130 p. ISBN 978-9975-80-605-3.
21 CONSTANTIN I.; NEGREI, I.; NEGRU, Gh. Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Ch. : Editura „Notograf Prim”, 2012. 416 p., ISBN 978-9975- 4339- 0-7
22 DRAGNEV, D. Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă în Ţările Române. Studii şi materiale. Ch.: Cartdidact, Civitas, 2012. 595 p. ISBN 978-9975-9847-1-3.
23 FURTUNĂ, A.; BUDZA O.; CEBAN E. Lipnic. File din istoria satului Ch.: Continental Grup, 2012. 663 p. ISBN 978-9975-4361-1-3.
24 MISCHEVCA, V. Anul 1812: Două secole de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rusiei. Ch. Tipogr. „Elan Poligraf”, 2012. 142 p. ISBN 978-9975-66-294-9.
25 POȘTARENCU, D.; Destinul românilor basarabeni sub dominația țaristă. Ch.: CEP USM, 2012. 546 p. ISBN 978-9975-71-322-1.
26 ЦАРАНОВ, В. И. Очерки социально-экономического развития Молдовы (1940-1960). Chişinău, Elan-Poligraf, 2011, 216 p. ISBN 9975-9663-3-0.
27 ZABOLOTNAIA, Lilia, Femeia în relaţiile de familie din Ţara Moldovei în contextul european până la începutul secolului al XVIII-lea. (Căsătorie, logodnă, divorţ). Istoria la feminin. Chişinău, „Pontos” SRL, 2011. 348 p. ISBN 978-9975-51-278-7.
28 PASAT, V. RSS Moldovenească în epoca stalinistă. Chişinău, Cartier Istoric, 2011, 650 p. ISBN 978-9975-79-698-9.
29 FURTUNĂ, Al. GARABA, Vl. Opaci. File de istorie. Chişinău, Tipograf Sirius SRL, 2010, 294 p. ISBN 978-9975-9697-3-4.
30 MISCHEVCA, V. NEGREI, I. Simbolurile Ţării Moldovei. O istorie a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XX. Ed. a 2-a, rev. şi compl. Chişinău, Elan Inc., 2010. 142 p. ISBN 978-9975-66-199-7.
31 CHIRTOAGĂ, I. Cristeştii din Codrii Moldovei. Chişinău, „Pontos” SRL, 2010, 276 p. ISBN 978-9975-51-165-0.
32 EŞANU, A. EŞANU, Valentina. Mănăstirea Voroneţ. Istorie. Cultură. Spiritualitate. Chişinău, „Pontos” SRL, 2010. 416 p. ISBN 978-9975-51-171-1.
33 AGACHI, A. Istoria Mănăstirii Hâncu. 1677-2010. Chişinău, „Pontos” SRL, 2010, 245 p. ISBN 978-9975-51-143-8.
34 POŞTARENCU, D. Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei. Chişinău, Tipografia Centrală, 2009, vol. II, 136 p.
35 FELEA, A. Soroca. Viaţă urbană şi administraţie (sf. sec. al XV-lea - începutul sec. al XIX-lea). Chişinău, Pontos, 2009, 240 p. ISBN 978-9975-51-122-3.
36 CIOBANU, T. CIOBANU, Gr. Vasilcău. Chişinău, Ed. „Cu drag”, 2009, 580 p.
37 CHIRTOAGĂ, I. Măcăreştii din stânga Prutului. Chişinău, Civitas, 2009, 372 p. + 12 pl.
38 КАННЫ, А. КАПУСТИН, С. РАДОВА-КАРАНАСТАС, Олга. История переселения немецких колонистов в Бессарабию и основания села Навая Денневица (Светлый). Кишинев, „Elena- V.I.”, 2008, 146 p. ISBN 978-9975-9548-3-9.
39 Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII). Cord. acad. Andrei EŞANU. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 2008.
40 AGACHI, A. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia rusă 1806-1812. Ed. I şi a II-a Iaşi/Chişinău, 2008.
41 POŞTARENCU D., Spitalul de tuberculoză din Vorniceni. Secvenţe istorice, Chişinău, 2008, ISBN 978-9975-78-549-5.
42 FUŞTEI, N. Opera Mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spirituale Sud-Est şi Est Europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea). Chişinău, CEP USM, 2008, 296 p.
43 FURTUNĂ, Al.; BOGDAN, R. Şaptebani, Crâmpeie din istoria satului. Chişinău, Tipografia Centrală, 2008, 536 p.
44 FURTUNĂ, Al. Hogineşti. File de Istorie. Chişinău, Civitas, 2008, 356 p. 20,0 c.a.
45 Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII). Cord. acad. Andrei EŞANU. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 2008, 604 p. 55,0.
46 COZMA, V. Academicianul Boris Melnic: tainele ştiinţei despre om. Chişinău, CEP USM, 2008, 256 p. 18,3 c.a.
47 BULMAGA, L. Moldova în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Aspecte ale vieţii social-economice. Chişinău, CEP USM, 2008, 283 p.
48 AGACHI, A. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă 1806-1812. Ediţia a II-a revăzută şi completată. Chişinău, Pontos. 2008, 386 p. 30,7 c.a.
49 VARTA, I. VARTA, Tatiana. Larga. File de istorie. Chişinău, 2007, Ed. a II-a. 270 p. 12 c .a.
50 UNGUREANU, C. Învăţământul primar din Bucovina (1774-1918). Chişinău, Editura Civitas, 2007, 336 p. 27 c.a.
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC