Română

MISCHEVCA, V.; MARINESCU, F. Mitropolitul Grigore Irinupoleos (1764-1846). Studii şi documente referitoare la egumenul grec al Goliei. Ediţie îngrijită de dr. S. IFTIMI. Iaşi: AXA, 2010. 132 p. XVI pl. color. ISBN 978-973-660-418-8.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC