Română

ANUARUL Institutului de Istorie, Stat și Drept. Materialele Sesiunii științifice anuale 16 decembrie 2011, coord.: Gh. COJOCARU, dr. conf. univ., -Ch.: Tipogr. ”Elan Poligraf”. 2012, 300 p., ISBN 978-9975-4078-6-1.
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC