Română

Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova: Materialele conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători, Ed. A 6-a, 12 aprilie 2012, Chișinău. Vol. I., Secția ”Istorie


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC