Română

Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: „Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală”, Chişinău, 2013, 327 p. ISBN 978-9975-76-099-7

Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: „Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală”, Chişinău, 2013, 327 p. ISBN 978-9975-76-099-7

Volumul întruneşte comunicările extinse ale participanţilor (din Republica Moldova, Polonia, România) la Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală”. Volumul constituie rezultatul unei colaborări internaţionale şi interinstituţionale. Autorii au abordat diferite probleme de istorie naţională, înclusiv prin prisma interdisciplinară.


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC