Română

Eșanu Andrei, Eșanu Valentina. CANTEMIRIANA. Noi contribuții, Chișinău, 2021, 268 p.
Volumul Cantemiriana. Noi contribuţii de Andrei şi Valentina Eşanu inserează 17 studii, materiale şi recenzii divizate în cinci compartimente, care includ aspecte din activitatea militaro-politică, interpretarea şi receptarea în cultura europeană a operelor cantemiriene. Studii aparte sunt dedicate unor noi aspecte din viaţa fiicelor principelui D. Cantemir – Maria şi Smaragda-Ecaterina, care s-au distins în epocă prin cultura şi inteligenţa lor. Volumul se încheie cu recenzii la monografii dedicate creaţiei lui Dimitrie Cantemir şi Antioh Cantemir, fiul. Articolele sunt înzestrate cu rezumate în limba engleză şi cu ilustraţii.


RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC