Română


1 NEGREI V.; NEGREI I. Hărţi de contur la Istoria Românilor şi Universală, clasa a IX-a, Epoca contemporană. Ch.: Civitas 2013. 24 p. ISBN 978-9975-4443-0-9
2 NEGREI V.; NEGREI I. Hărți de contur la Istoria Românilor și Istoria Universală, clasa a VIII-a, Epoca modernă (mijlocul sec. al XIX-lea-1918). Ch.: Civitas 2013. 24 p. ISBN 978-9975-4499-3-9
3 NEGREI V.; NEGREI I. Hărți de contur la Istorie. Clasa VII. Epoca modernă (sec. al XVIII/lea – mijlocul secolului al XIX-lea). Ch.: Civitas 2013. 24 p. ISBN 978-9975-4499-8-5
4 NEGREI V.; NEGREI I. Hărți de contur la Istorie. Epoca medievală, clasa a VI-a, Ch.: Civitas. 2013. 24 p. ISBN 978-9975-4443-7-8
5 NEGREI V.; NEGREI I. Hărți de contur la Istorie. Epoca străveche și cea antică, clasa a V-a, Ch.: Civitas. 2013. 24 p. ISBN 978-9975-4443-6-1
6 FELEA A.; DOLGHI A.; REVENCO-BÎRLĂDEANU A.; NEGREI V.; Istoria românilor şi universală. Sugestii metodologice. Clasa a IX. Ch.: 2013. 140p. ISBN 978-9975-4377-8-3
7 FELEA A. Istoria românilor şi universală. Ghid de pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului. Clasa a IX-a. Ediţia a doua revăzută şi completată. Ch.: CUVÎNTUL-ABC, 2013. 200 p. (coautor Adrian DOLGHI). ISBN 978-9975-4377-2-1
8 FELEA A. Istoria românilor şi universală. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Ch.: Cuvintul-ABC, 2013. 192 p. (coautori Adrian DOLGHI, Victoria DOLGHI.). ISBN 978-9975-4377-4- 5
9 FELEA A. Istoria românilor şi universală. Epoca contemporană. Clasa a IX-a (coautor Adrian DOLGHI). Ch.: 2013. 160 p. ISBN 978-9975-4377-7-6
10 FELEA A. Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele. IV. Epoca contemporană. Material didactic pentru gimnaziu şi liceu. Ch.: 2013. 76 p. (coautor Adrian DOLGHI) ISBN 978-9975-4421-9-0.
11 FELEA A. Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele. II. Evul mediu. Material didactic pentru gimnaziu şi liceu. Ch.: 2013. 70 p. (coautor Adrian DOLGHI) ISBN 978-9975-4392-9-9
12 FELEA A. Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele. I. Preistoria şi epoca antică. Material didactic pentru gimnaziu şi liceu. Ch.: 2013. 76 p. ISBN 978-9975-4392-7-5
13 FELEA A. Hărţi de contur. Materiale didactice. Ch.: 2013.
14 COJOCARI E. Rezumate la Istorie. Pregătire pentru BAC 2013. Ch.: Teo Educaţional, 2013. 160 p. ISBN 978-9975-116-04-6.
15 CIOBANU R. Logica și teoria argumentării. Notițe de curs. Ch.: Biotehdesign, 2013. 152 p. ISBN 978-9975-4372-9-7.
16 CIOBANU R. Introducere în științele comunicării. Suport de curs. Ch.: Biotehdesign, 2012. 125 p. ISBN 978-9975-4372-1-9.
17 BOBÂNĂ, Gh. Filosofia antică. Curs de prelegeri: Partea I. Chișinău: Biotehdesign, 2012, 126 p., Partea II. Chișinău: Biotehdesign, 2013, 152 p. ISBN 978-9975-4372-5-7
18 FELEA A.; DOLGHI, A. Istoria românilor şi universală. Ghid pentru examenul de absolvire a gimnaziului, clasa a IX, Ch.: 2012. 200 p. ISBN 978-9975-4377-2-1
19 ФЕЛЯ A.; ДОЛГИ, А.; ЛУНГУ, К.;M ШЕРЕПЕРА, С.; ЧЕБОТАРУ, И. История. Гид для подготовки к экзамену за курс гимназии. IX Класс. Киш.:, 2012. 146 c. ISBN 978-9975-4309-6-8
20 FELEA A.; DOLGHI, A.; DOLGHI, V. Istoria Românilor şi universală. Ghid pentru examenul de bacalaureat. Ch.; 2012. 164 p. ISBN 978-9975-4309-3-7
21 FELEA, A.; DOLGHI, A.; LUNGU, C.; NEAGA, R.; BURDUJA G. Istorie. Ghid pentru examenul de absolvire a gimnaziului, clasa a IX, Ch.:, 2012. 182 p. ISBN 978-9975-4309-4-4
22 История. Пособие для сдачи экзаменов за гимназический курc. Kоорд ДРАГНЕВ Д., Chişinău, Civitas, 2012, 142 p. ISBN 978-9975-4302-4-1.
23 Istorie. Materiale pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Coord. DRAGNEV, D. Ch.: Civitas, 2012. 142 p. ISBN 978-9975-4302-3-4.
24 DRAGNEV E., DRAGNEV D., Atlas de Istorie a românilor şi universală, Ediţia a IV-a (revăzută şi completată). Ch.: Civitas, 2012, 112 pag, ISBN 998-9975-912-36-5.
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC