Română

Anuarul Institutului de Istorie


CUPRINS
I. STUDII ŞI DOCUMENTE DE ISTORIE MEDIEVALĂ

Sergiu BACALOV

Câteva aspecte referitoare la istoria Tutovenilor și a moșiilor lor Viltotești (secolele XIV-XIX)

Ion CHIRTOAGĂ

Întărirea turcilor, tătarilor şi nogailor în stânga Prutului (1484-1711)

Eugen CERNENCHI

Relaţiile lui Ștefăniţă vodă cu Hanatul Crimeei (Consideraţii pe marginea unui document recent publicat)

Alexandru FURTUNĂ

Aspecte privind cadrul natural al ţinutului Iaşi. Partea II. Dreapta Prutului

Andrei EŞANU, Valentina EŞANU

Episcopul Mitrofan şi Biblia de la Bucureşti (1688)

Valentin CONSTANTINOV

Documente privitoare la istoria românilor în ediţii documentare poloneze recente (II)

Igor CERETEU

Cartea slavonă din secolele XVII-XVIII în biblioteca mănăstirii Noul Neamţ

Alina FELEA

Consideraţii asupra istoriei familiei în Ţara Moldovei (sec. XVII – încep. sec. XIX): violenţa fizică – definiţii și clasificări

Vlad MISCHEVCA

Un domn fugar în Rusia: Alexandru II Mavrocordat (Firaris)

II. BASARABIA ÎN EPOCA MODERNĂ

Constantin UNGUREANU

Coloniile imigranţilor transdunăreni din sudul Basarabiei (până la mijlocul secolului al XIX-lea)

Andrei EMILCIUC

Afacerile funciare ale supuşilor străini în Basarabia (1812-1860)

Maria DANILOV

Pansionul de nobili din Chişinău: evoluţie, contexte, conflicte şi impact (1816-1831)

Eugen-Tudor SCLIFOS

Problema sudului Basarabiei în presa vremii (1856-1857)

Dinu POŞTARENCU

Autonomia Basarabiei revendicată în martie-iulie 1917

III. EPOCA INTERBELICĂ ȘI POSTBELICĂ

Sergiu TABUNCIC

Materiale arhivistice inedite referitoare la Societatea pe acţiuni Ceramica – Klein din Chişinău (1927-1943)

Mariana BAGRIN

Reinstaurarea regimului sovietic în Basarabia și sarcinile privind presa în primii ani postbelici (1944-1947)

Nicolae FUŞTEI

Organizarea şi lichidarea comunităţilor religioase în perioada 1944-1965 în RSS Moldovenească

Gheorghe NICOLAEV

Rolul societăţii de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură din RSS Moldovenească în promovarea politicilor comemorative sovietice

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC