Română

Anuarul Institutului de Istorie


CUPRINS

I. STUDII ŞI DOCUMENTE DE ISTORIE MEDIEVALĂ

Eugen CERNENCHI

Soliile Țării Moldovei în secolele XV-XVII (terminologie și părțile componente)

Sergiu BACALOV

Țara Moldovei și sistemul defensiv otoman

Valentin CONSTANTINOV

Românii în corespondența lui Stanislaw Koniecpolski, marele hatman al coroanei din perioada războiului polono-otoman 1633-1634 (I)

Alexandru FURTUNĂ

Consideraţii cu privire la administraţia ţinutului Iaşi

Ion CHIRTOAGĂ

Comunitatea musulmană din sud-estul Țării Modovei, ocupat de turci și tătari, în sistemul otoman de administrare

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU

Cantemiriana: câteva precizări necesare

Alina FELEA

Considerații asupra izvoarelor cercetării căsătoriilor interconfesionale în Țara Moldovei la sf. sec. XVI – înc. sec.XIX

Sergiu TABUNCIC

Contribuții la cunoașterea mijloacelor de transport pe apă în Moldova (din Evul Mediu până la mijlocul secolului XX)

Vlad MISCHEVCA

Domnul fanariot Constantin Ypsilanti – emigrant politic (1807-1816)

II.  BASARABIA ÎN EPOCA MODERNĂ

Constantin UNGUREANU

Evoluții etno-demografice în sudul Basarabiei, în prima jumătate a sec. al XIX-lea

Andrei EMILCIUC

Vecselul ca instrument de plată şi creditare în afacerile comerciale din Basarabia (1832-1864)

Maria DANILOV

Consiliul de tutelă și repartizarea absolvenților școlii pentru funcționarii de cancelarie din Chișinău (promoția anului 1854)

Eugen-Tudor SCLIFOS

Ecouri ale chestiunii Basarabiei în presa franceză (1856-1857). Cazul publicațiilor „Le Constitutionnel” și „Journal des Débatas Politiques et Littéraires” 193

Dinu POŞTARENCU

Rechiziţionarea automobilelor în Basarabia în 1915

III.  EPOCA INTERBELICĂ ȘI POSTBELICĂ

Valentin BURLACU

Aportul lui Ioan Pelivan la recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România

Mihai ȚURCANU

Problema Basarabiei în documente diplomatice americane (1920-1925)

Nicolae ENCIU

Istoria primului control administrativ al populației României Întregite din 24 aprilie – 5 mai 1927

Mariana BAGRIN

Mecanisme de dirijare și control a presei în URSS

Nicolae FUŞTEI

Situaţia cultului lipovenesc în RSSM (1944-1965) 306

Gheorghe NICOLAEV

Vânătoare de patrimoniu cultural în RSSM și Republica Moldova

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC