Română

Buletinul Ştiinţific al Tinerilor Istorici


SUMAR


Cuvânt înainte

ISTORIE MEDIEVALĂ

Sergiu Demerji. Biserica catolică la est de Carpaţi în secolele XI-XIV

Silvia Barcari. Evoluţia Cetăţii Albe în cadrul politicii genoveze pentru controlul comerţului la gurile Dunării şi la Nistrul de Jos (sf. sec. XIII – sec.XIV)

Carolina Bejenaru. Geneza şi evoluţia târgurilor medievale în Europa Occidentală în sec. XIV-XV (cazul Portugaliei, Spaniei şi Italiei de Nord)

Nicolae Dudnicenco. Ocupaţii agricole şi îndeletniciri ale locuitorilor oraşelor de pe teritoriul actual al Ucrainei în sec. XIV-XVII

Andrei Blanutsa. Potenţialul comercial al Volâniei şi Drumul Moldovenesc în sec. XV-XVI

Diana Eţco. O scurtă schiţă documentară a mănăstirii Iţcani (Eţcani)

Valentin Constantinov. Impactul incursiunilor cazacilor şi tătarilor asupra relaţiilor dintre Ştefan II Tomşa şi polonezi

Assemgul Shansharova. Moştenirea culturală a Marilor Moguli în India

Sergiu Bacalov. Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Hânculeştilor (Hâncul)

Dorina Onica. Aspectul şi importanţa geopolitică a fluviului Nistru în contextul tratatelor şi conjuncturii internaţionale din sec. XVIII

BASARABIA ÎN EPOCA MODERNĂ

Ion Mihalachi. Câteva documente de la înc. sec. XIX cu privire la ridicarea bisericii Sfintei Muceniţe Varvara din s. Păpăuţi, raionul Rezina

Valentina Chirtoagă. Evoluţia agriculturii în localităţile cu populaţie germană din Basarabia în sec. XIX

Artur Leşcu. Evoluţia legislaţiei punitive în Basarabia sub ocupaţia imperială rusă în prima jumătate a sec. XIX

Alexandru Argint. Contribuţii la istoria învăţământului primar şi secundar în Basarabia (1857-1878)

Elena Cojocari. Impactul transformărilor financiare asupra populaţiei urbane (Chişinău, sec. XIX)

Ivan Duminica. Înfiinţarea şi statutul societăţilor de consumatori în satele bulgăreşti şi găgăuze din sudul Basarabiei la începutul sec. XX (сazul „Societăţii de consumatori din s. Chirsovo”)

Andrei Emilciuc. Carte vest-europeană în colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei: diversitate tematică şi semnificaţii istorico-juridice (1714–1918)

Diana Eţco. Mass-media şi centenarul anexării Basarabiei

Cristina Gherasim. Unele consideraţii privind situaţia elitei nobiliare din Basarabia la sf. sec. XIX – înc. sec. XX

EPOCA INTERBELICĂ ŞI POSTBELICĂ

Vitaly Skalsky. Dumitraşcu, Precul şi Smochină – fracţiunea moldovenească în Rada Centrală a Ucrainei (1917-1918)

Denis Bulancea. Aspecte privind integrarea bisericii din Basarabia în viaţa religioasă a României după 1918

Natalia Mafteuţa. Statutul social al cadrelor didactice în perioada interbelică

Alexei Şevciuc. Dezvoltarea industrial-agrară a României în perioada 1918-1940

Mariana Bagrin. Relaţiile URSS cu Marea Britanie şi Franţa între începerea celui de-al Doilea Război Mondial şi atacul german din 22 iunie 1941

Eduard Ohladciuc, Sergiu Munteanu. Unele aspecte militare ale Chişinăului postbelic

Viktor Krupyna. Schimbările de cadre în sistemul administrativ al RSSU în perioada „dezgheţului hruşciovist” (cazul preşedinţilor comitetelor executive raionale) 

Ion Cârlan. Cercetarea activităţii Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti. Schiţe metodologice

Ovidiu Turtureanu. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: între acalmie şi conflict (1953-1985)

ISTORIE RECENTĂ

Liliana Condraticova. Aspecte istorico-juridice privind restaurarea şi comercializarea podoabelor de anticariat

Evghenii Cirkov. Viziuni politice ale tinerilor din or. Taraclia (Republica Moldova): analiză sociologică

Ruslana Grosu. Relaţiile Republicii Moldova cu statele Orientului Apropiat prin prisma documentelor diplomatice: relevări şi sinteze

Rodica Panţa. Diplomaţia publică versus diplomaţia tradiţională. Definiţii, asemănări şi deosebiri

Viorica Ţâcu. Eurasianismul – concept geopolitic în redefinire

Oleg Ursan. Femeia în politica moldovenească: soluţii şi perspective

ETNO-DEMOGRAFIE ISTORICĂ

Anatolie Bajora. Comunitatea ortodoxă din China în prezent

Marina Guţu, Ivan Duminica. Listele imigranţilor transdanubieni din coloniile Comrat şi Taraclia în 1818 ca izvoare pentru studierea proceselor demografice în Bugeac

Valeriu Harabara. Contribuţii privind provenienţa nobilimii de origine greacă din Basarabia la înc. sec. XIX

Dorin Lozovanu. Istroromânii: aspecte istorice, lingvistice şi geografice

Lidia Prisac. Evoluţia demografică a comunităţii armene în spaţiul actual al Republicii Moldova

Alexandr Roitman. Apariţia şi dezvoltarea primelor comunităţi ale evreilor-iudei pe teritoriul carpato-nistrean, până în sec. XIX

Traian Trifu Căta. Vor dispare oare românii din Voivodina în anul 2050? (Primul model matematic al descreşterii populaţiei române)

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC