Română

SUMAR
IN HONOREM

Demir DRAGNEV, VALENTIN CONSTANTINOV

PROFESORUL IOAN CAPROŞU LA 80 DE ANI

STUDII

Valentina EȘANU

ELITA ȘTEFANIANĂ ȘI CARTEA

Valentina PELIN

AUTORUL ISTORIEI MĂNĂSTIRILOR NEAMŢ ŞI SECU ÎN APĂRAREA PROPRIEI SALE LUCRĂRI

Igor CERETEU

CONTRIBUȚII LA ISTORIA BIBLIOTECII MĂNĂSTIRII NOUL NEAMȚ

Emil DRAGNEV

PROFEȚII VECHIULUI TESTAMENT DIN NAOSUL BISERICII SF. GHEORGHE A MĂNĂSTIRII VORONEȚ

Raffaella SALVEMINI

A SAFE MARITIME BORDER IN THE KINGDOM OF THE TWO SICILIES (XVITH - XIXTH)

Dinu POȘTARENCU

ACŢIUNI DE LUPTĂ PE TERITORIUL BASARABIEI ÎN DECURSUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Максим ОСЬКИН

БЕССАРАБСКИЙ ТЫЛ РУМЫНСКОГО ФРОНТА ЗИМОЙ 1916/1917 Г.: ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Constantin UNGUREANU

BUCOVINA ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL. PROIECTE DE DEZMEMBRARE TERITORIALĂ

DOCUMENTAR

Demir DRAGNEV, Larisa SVETLICINAIA

DOCUMENTE INEDITE CU PRIVIRE LA UNELE MOŞII ALE MĂNĂSTIRII GOLIA DE LA EST DE PRUT (SEC. XVII-XVIII)

RECENZII

ANDREI EŞANU, CULTURAL UNIVERSE IN MOLDAVIA (XV-XIX). UNIVERS CULTURAL ÎN MOLDOVA (SEC. XV-XIX), CHIŞINĂU, 2013, 326 P.

Valentin CONSTANTINOV

O RECUPERARE MONOGRAFICĂ IMPORTANTĂ

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

ŞCOALA DE VARĂ „PROVOCĂRILE ISTORIEI CA ŞTIINŢĂ ŞI DISCIPLINĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI. EDIŢIA A X-A”, SIBIU, 7-12 IULIE 2014

Silvia CORLOTEANU-GRANCIUC

EDIŢIA A II – A A ŞCOLII INTERNAŢIONALE DE VARĂ A TINERILOR ISTORICI DIN ŢĂRILE CSI ŞI STATELE BALTICE „SECOLUL XX VĂZUT DE ISTORICII DIN ŢĂRILE CSI ŞI STATELE BALTICE: ŞTIINŢĂ ŞI EDUCAŢIE” (19-28 IULIE 2014, MOSCOVA-ZVENIGOROD, FEDERAȚIA RUSĂ)

Sergiu BACALOV

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ŞI BASARABIA (1914-1918)”, CHIȘINĂU, 19 SEPTEMBRIE 2014

Andrei EMILCIUC

IN MEMORIAM

Silvia CORLOTEANU-GRANCIUC

IN MEMORIAM ION JARCUŢCHI (29 IUNIE 1948 – 4 AUGUST 2014)

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC