RomânăCUPRINS
STUDII


Oana-Mădălina POPESCU,

DATE DESPRE ISTORIA BISERICEASCĂ A MOLDOVEI, ÎNTR-UN MANUSCRIS AL LUI ANDRONIC POPOVICI

Constantin UNGUREANU,

POPULAŢIA BUCOVINEI ÎN PERIOADA ADMINISTRAŢIEI PROVINCIALE (1861-1918)

Григорий Давидович ШКУНДИН,

РУМЫНСКИЙ ФАКТОР В НАСТУПЛЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ АРМИИ В 1916-1917 ГГ.(ВЛИЯНИЕ, ПРОЯВЛЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ)

Gheorghe COJOCARU,
FRANȚA ȘI RATIFICAREA TRATATULUI BASARABIEI DE LA PARIS, DIN 28 OCTOMBRIE 1920

ISTORIOGRAFIE

Marina GUȚU,

ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ PRIVIND RELAŢIILE MOLDO-OTOMANE. UNELE CONSIDERAŢIUNI DESPRE VALORIFICAREA ŞI PUBLICAREA IZVOARELOR ISTORICE OTOMANE (1944-1989)

DOCUMENTAR

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU

TESTAMENTUL PRINȚESEI MARIA CANTEMIR

RECENZII

DOUĂ MONOGRAFII DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN BUCOVINA ÎN PERIOADA STĂPÂNIRII AUSTRIECE

Alexandru FURTUNĂ

GHEORGHE ONIȘORU, PECETEA LUI STALIN. CAZUL VASILE LUCA, EDITURA CETATEA DE SCAUN, TÂRGOVIȘTE, 2014, 322 P.

Lilia CRUDU

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFICO-METODIC „UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE (1859) - EVENIMENT ISTORIC CU IMPACT NAȚIONAL ȘI EUROPEAN”

Eugen-Tudor SCLIFOS

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ „98 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA”

Eugen-Tudor SCLIFOS

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC