Română

Lansări

Lansarea volumelor V-XI din seria „Afaceri Orientale” ale istoricului Vadim Guzun

Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a găzduit în data de 6 mai 2014 Masa rotundă întitulată „Istoria interzisă în sec. XX” – în jurul recentelor lucrări ale istoricului Vadim Guzun, eveniment organizat de Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Masa rotundă a avut ca invitaţi principali istoricii, profesorii şi cercetătorii acad. Andrei Eşanu, acad. Valeriu Pasat, mem. cor. Demir Dragnev, prof. Alexandru Moşanu, Gheorghe Cojocaru, Elena Negru, Nicolae Enciu, Anatol Ţăranu, Ion Şişcanu, Nicolae Fuştei, Pavel Moraru, Silvia Corlăteanu-Granciuc, Marius Tărâţă.

Eşanu A. Cultural universe in Moldavia (XV-XIX). Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX). Studii. AȘM. Institutul de Istorie. Chișinău 2013. Lexon-Prim, 328 p. ISBN 978-9975-4476-6-9

Institutul de Istorie al AŞM, în colaborare cu Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM şi Biblioteca Ştiinţifică Centrală ”Andrei Lupan” a AŞM au organizat în data de 27 februarie 2014 lansarea a două lucrări recente ale academicianului Andrei EŞANU, care vin să reîntregească peisajul cultural din întreg spaţiu românesc. Evenimentul a avut loc în Sala Mică a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”.


La 29 martie 2012 a avut loc lansarea cărţii Dosarul Transnistria. Istoria unui "conflict îngheţat" (ISPRI, 2012), autor Corneliu FILIP. La eveniment au participat şi au ţinut discursuri pe marginea problemei abordate în lucrare Dan DUNGACIU, director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Dr. conf. univ. Gheorghe COJOCARU, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Oazu NANTOI, analist politic, director programe la Institutul de Politici Publice, Dr. conf univ. Victor JUC, şef secţie Relaţii Internaţionale la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM,  Dr. hab. prof. univ. Nicolae Enciu, şef secţie Istorie Contemporană la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Dr. conf univ. Anatol ŢĂRANU, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC